Tlelele logo
Člani društva: Natalija Zanoški, Anja Koršič Mravlje, Barbara Škraba, Tamara Rijavec, Viktorija Tekstor, Marina Katalenić, Eki Schweiger, Darko Plevnik, 2015)

Est=etika

»Mogoče je res, da moramo izbrati med etiko in estetiko, toda ne glede na to, katero izberemo, bomo na koncu poti vedno našli drugo.«
Režiser Jean-Luc Godard

Est=etika je nevladna organizacija, ki je leta 2013 vzklila na podlagi sodelovanja z angažiranimi posamezniki in skupnostmi še v Ljubljani. S selitvijo jedra v Novo mesto, pridruževanjem novih članov ter novimi partnerstvi se je usmerila v raziskovanje prezrte problematike v (lokalnem) prostoru: taktični in inkluzivni urbanizem, izpostavljanje kakovostne arhitekture in nekonvencionalno oblikovanje, pomen narave v mestu, spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Večina članov se s prostorom ukvarja že v okviru svojega poklica, opaža pa, da zgolj fizični posegi ne zagotavljajo vedno celovitih rešitev. Večplastnejše teme, ki potrebujejo dolgotrajnejše delovanje, zahtevajo meddisciplinsko povezovanje ter predvsem ozaveščanje in vključevanje različnih javnosti v procese odločanja. Z dejavnim skupnim delovanjem tako vodstvenih in strokovnih struktur kot tudi splošne javnosti, vključno z mladino in otroki, se spreminja odnos, gradi odgovornost in s tem pripadnost prostoru. Posredno pripomoremo k vzpostavljanju bolj vključujoče in uspešne družbe. Prek delovanja v društvu s sredstvi iz lokalnih in nacionalnih razpisov lahko člani predvsem opozarjajo na spregledane problematike, dajejo zgled aktivnega državljanstva in spodbujajo soudeležbo različnih javnosti na lokalni ravni.

Leta 2018 je društvo, kot tretje v Sloveniji, prejelo status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije.