'Behind the scenes', avtorica: Natalija Zanoški, 2016
'Behind the scenes', avtorica: Natalija Zanoški, 2016

Pogoji uporabe

Spletna stran TLELELE.SI, nenavaden vodnik po Novem mestu, arhivira točke v mestnem tkivu, ki jih je društvo Est=etika obdelalo skozi prejšnje projekte. Prizadevamo si, da so podatki točni in resnični. Kjer društvo ni (so)producent objavljenega projekta, ne jamčimo za točnost navedbe podatkov in ne prevzemamo nobene pravne odgovornosti. Če opazite, da je prišlo do napake, nas, prosimo, obvestite.

Avtorske pravice

Spletna stran TLELELE.SI, nenavaden vodnik po Novem mestu, vsebuje tudi gradiva, ki so zaščitena po avtorskem pravu. Od uporabnikov pričakujemo, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščitena gradiva se lahko uporabljajo le v nekomercialne izobraževalne in raziskovalne namene. Objave gradiva v strokovni literaturi, znanstvenem in publicističnem časopisju ter v propagandne namene so možne le s predhodnim soglasjem avtorjev oz. nosilcev avtorskih pravic.

Arhivske fotografije in načrti, ki so uporabljeni na spletni strani TLELELE.SI, nenavaden vodnik po Novem mestu, so del različnih zbirk in arhivov javnih ustanov oz. posameznikov, kot je navedeno pod vsakim gradivom. Vse pravice reproduciranja gradiva so pridržane tem ustanovam oz. posameznikom.

Nearhivske fotografije in slikovno gradivo, ki so uporabljeni na spletni strani TLELELE.SI, nenavaden vodnik po Novem mestu, so avtorsko delo posameznih avtorjev, kot je navedeno pod vsakim gradivom. Vse pravice reproduciranja ali uporabe gradiva so pridržane njihovim avtorjem.

Avtorstvo portala in vsebin

Društvo Est=etika ima avtorsko pravico za spletno stran TLELELE.SI, nenavaden vodnik po Novem mestu, obenem pa si ne lasti avtorskih pravic do katerega koli posameznega zapisa na spletni strani. Avtorstvo zapisov je evidentirano v podatkovni bazi posameznih objavljenih projektov.